ការតាំងពិពណ៌និងទស្សនាអតិថិជន

អតិថិជនរបស់យើងខ្លះ

ការងារដ៏អស្ចារ្យដែលក្រុមរបស់យើងបានរួមចំណែកដល់អតិថិជនរបស់យើង!

exhibition-1
exhibition-3
exhibition-2
exhibition-5
exhibition-4
exhibition-6

CMEF/ប្រេស៊ីល/អាល្លឺម៉ង់

CMEF Brazil Germany

រុស្ស៊ី/នីហ្សេរីយ៉ា/ឥណ្ឌា

Russia Nigeria India